Trykprøvning

Bygningsreglement (BR10) omkring trykprøvning af nybyggerier
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøve med 50 Pa.
For lavenergibygninger må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m².
Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk.
For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige
0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/s pr. m². Det er Kommunalbestyrelsen der kan forlange, at lufttætheden testes i den færdige bygning.
Myndighedernes mindste krav er at mindst 5 % af alt nyt byggeri skal kontrolleres.

Blowerdoor test bliver udført på følgende måde:
En dør eller et vindue tages ud af huset og erstattes med en særlig dør eller et vindue, der er helt tætsluttende, lufttæt og har en ventilator indbygget. Ved hjælp af ventilatoren blæser man luft ind i huset og skaber derved et overtryk.
Overtrykket gør, at luften vil trænge ud gennem sprækker og andre utætheder.
Ligeledes skabes der et undertryk ved at suge luft ud af huset. Det vil trække luft udefra ind i huset gennem utætheder.

Ved at måle hvor meget luft der skal blæses ind i huset pr. sekund for at holde overtrykket/undertrykket i huset konstant, får man et mål for, hvor tæt huset er.
Efterfølgende vil der blive udfærdiget et dokument der viser resultatet af testen.

Tæthedsprøve/trykprøvning er hamløst
OBS: Ved tæthedsprøve behøves der ikke gøres særlige tiltag i forhold til indbo og husdyr i boligen. Tæthedstesten foregår ganske harmløst og trykket, der opbygges under en tæthedstest, kan ikke mærkes på hverken dyr eller mennesker.
Det er ganske harmløst at opholde sig i boligen under en tæthedsprøve.

For-Trykprøve: Ved fortryksprøve, testes der kun med overtryk, for ikke at løsne dampspærren. Ved den afsluttende trykprøve ved færdigt byggeri, udføres der både over- og undertrykstest af boligen, i henhold til DS/en 13829.

 

Download Prislisten...
Blowerdoor

Blowerdoor


Byggeriets Ankenævn
Gånsager Tømrer- & Snedkerforretning A/S - v/ Gert Thyssen
Østerlundvej 3, Gånsager - 6780 - Skærbæk
Tlf. 74 75 10 00 - Mail: gert@gertthyssen.dk
Byg med Garanti
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet